Vážení členovia, priatelia a priaznivci OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“,

2% z Vašich daní

ako to býva v tomto období zvykom, mnohé subjekty sa uchádzajú o Vašu pozornosť za účelom získania 2% z Vašich daní a chceme tak urobiť aj my. Ak by ste sa rozhodli, že chcete Vaše 2% nechať na dolnom Liptove a podporiť tak sociálny, športový a kultúrny život na tomto území, budeme Vám veľmi vďační.

O činnosti nášho OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ sa môžete dozvedieť na našich stránkach www.masdolnyliptov.sk

Realizácia cieľov a plánov

V nasledujúcom roku začíname realizovať ciele a plány, ktoré sme si vytýčili v rámci Stratégie CLLD. Popri tom však chceme zachovať tradíciu podujatia pre deti Po stopách ovečky valašky, zostaviť publikáciu prírodného a kultúrneho dedičstva a mnohé ďalšie zaujímavé aktivity v meste Ružomberok a rovnako tak v členských obciach.

Dobré myšlienky, spájanie ľudí, hľadanie ciest

Baví nás šíriť dobré myšlienky medzi ľudí, spájať komunity a hľadať cesty, ako skvalitniť život ľudí na dolnom Liptove. Spolupracujeme takmer so všetkými obcami v okrese Ružomberok a podporujú nás mnohé významné súkromné subjekty z tohto územia. Veríme, že spolu môžeme vytvoriť krajšiu budúcnosť, spoločnú budúcnosť pre všetkých. Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova!

Presný návod, ako môžu poukázať 2% z daní právnické osoby, fyzické osoby – živnostníci a zamestnanci – je možné stiahnuť si na našej web stránke: http://www.masdolnyliptov.sk/najnovsie-clanky-1/2-pre-mas-dolny-liptov-114sk.html

Daňové priznania sa odovzdávajú na daňový úrad do 31. marca 2018. Zamestnanci, za ktorých plní daňovú povinnosť ich zamestnávateľ, odovzdávajú tlačivá pre 2% na daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2018 za fyzické osoby a do 3. apríla za osoby právnické.

Ďakujeme Vám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.