V januári tohto roku si pripomíname rok od nečakaného úmrtia neo-avantgardného umelca, ružomberského rodáka Milana Adamčiaka (1946 – 2017). A práve to je jeden z dôvodov prečo si chceme aj na pôde jeho rodiska pripomenúť umeleckú i ľudskú veľkosť tohto slovenského konceptuálneho umelca, autora vizuálnej poézie, hudobníka, skladateľa a muzikológa. V neposlednom rade išlo o nesmierne inšpiratívneho človek, ktorý aj na sklonku života dokázal osloviť hĺbkou a šírkou poznania, špecifickou charizmou i svojským humorom zvlášť mladé publikum.

 


Adamčiak príde do Ružomberka 15. februára

Čo môže byť lepšou a dôstojnejšou spomienkou na umelca ako prezentácia jeho diela? Preto „ochutnávka“ z jeho tvorby bude dostupná v Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku od štvrtka 15. februára a pri príležitosti vernisáže výstavy o 16.00 bude umelcovi udelená Cena Mesta Ružomberok – in memoriam. Výstava bude redukovanou reinštaláciou výstavy, ktorá bola minulý rok sprístupnená v Slovenskej národnej galérii (SNG) v Bratislave a predstaví v hlavných črtách jeho tvorbu od 60. rokov až po súčasnosť.

Názov výstavy Adamčiak, začni!, na ktorom sa s kurátormi Luciou Gregorovou Stach a Michalom Murinom dohodol

autor sám. Vyjadruje pioniersku povahu autorových tvorivých snažení a zároveň obsahuje aj autobiografický motív. Adamčiak začínal stále – v záujme o všetky oblasti kultúry sa stal bytostným intermedialistom. Sám hovoril, že ho zaujímalo „vedieť mnoho o niečom aj niečo o mnohom”.

Svoj autentický inter- a transdisciplinárny program postavil na prieniku vedy, hudby, poézie a vizuálneho umenia. Vytvoril obdivuhodné dielo v oblasti Novej hudby, vymyslel a realizoval množstvo originálnych hudobných nástrojov, zvukových objektov a akustických prostredí. Grafické partitúry, ktoré koncipoval v prepracovanej typológii, sú konceptuálnymi umeleckými dielami, ale sú aj nekonvenčnými skladbami, často interpretovanými domácimi aj zahraničnými hudobníkmi, uvádza SNG.

Cena mesta in memoriam

Vzhľadom na obmedzené priestory ružomberskej galérie bude uvedený len výber, ktorý má priblížiť návštevníkom jeho tvorbu a inšpirovať ich k bádaniu po tvorbe a osobe tohto svojského umelca. Na výstave budú vystavené prevažne grafické partitúry zo zbierok štátnych a mestských galérii na Slovensku, štyri zvukové objekty, video nahrávky dokumentujúce výstavu v SNG, fotografie z podujatí a v neposlednom rade aj ukážky z jeho poézie. Táto už bola v Ružomberku čiastočne prezentovaná v auguste 2016 v rámci výstavy „50 rokov experimentu v slovenskej poézii“, ktorú v spolupráci s jej kurátorom Michalom Murinom zorganizovalo Občianske združenie RosArt ako súčasť Festivalu literatúry a súčasného umenia SPOJKY. Na podujatí sa zúčastnil autor osobne v diskusii „Rozhovory nielen o experimente s Milanom Adamčiakom“.

„Originalita a genialita, ktorou Milan nadchýnal a nadchýna široké publikum, tiež fakt že sa začiatky jeho umeleckej formácie viažu k Ružomberku a nesmierna inšpiratívnosť tejto svojráznej osobnosti boli dôvodmi prečo sme iniciovali sprístupnenie jeho výstavy aj v Ružomberku. Potešil nás záujem zo strany Galérie Ľ. Fullu aj kurátorov priniesť Adamčiaka späť do mesta jeho pôvodu. Pozitívnym impulzom bola aj ochota predstaviteľov mestského zastupiteľstva udeliť cenu, hoc už len in memoriam. Veríme, že to bude akýmsi mementom pre nás, aby sme prejavili uznanie velikánom našich čias, ešte kým sú medzi nami. Lebo hoc sa občas vedú polemiky o tom, či má Ružomberok osobnosti – Adamčiak je jasným príkladom, že v tejto veci sú výmeny názorov zbytočné.“ uvádza Marianna Stančoková z Občianskeho združenia RosArt.

Pootvorenie dverí

Dôležitou súčasťou výstavy bude aj prezentácia šiestich monografií z pera Michala Murina, ktorý sa osobe a tvorbe tohto umelca už roky systematicky venuje za čo mu bola udelená v roku 2017 aj Cena primátora mesta Ružomberok. Uvedené publikácie komplexne mapujú Adamčiakovu tvorbu naprieč žánrami a desaťročiami jeho tvorivého bádania. Dve z nich boli vydané práve pri príležitosti výstavy v SNG. Keďže galéria v Ružomberku neposkytuje priestory na úplnú reinštaláciu minuloročnej rozsiahlej celoživotnej bratislavskej výstavy, ružomberská „ochutnávka“ chce byť pootvorením dverí do Adamčiakovho sveta a motiváciou návštevníka k „vylovenia svojho smartfónu a googleniu pojmu Milan Adamčiak“.
Výstava potrvá do 15. marca 2018.

Tomas Pochmarsky

Objavujte nové inšpirácie
Občianske združenie RosArt // oz-rosart.sk

NONSTOP Rádio www.nonstopradio.sk