Blížia sa Vianočné sviatky a to by pre nás ľudí nemal byť len nákupný zhon,ale mali by sme myslieť aj na duchovnú stránku Vianoc,kôli ktorej  sú Vianoce Vianocami. Ako dobre vieme, Vianoce sú sviatky, kedy sa oslavuje narodenie Božieho syna-Ježiša  na našej zemi. Väčšina z nás najmä Kresťania to považujú za veľkú udalosť ,ktorá sa stala pred 2000 rokmi na našej zemi.A je tomu tak. Ale už si malo kto z kresťanov správne uvedomuje,čo bolo účelom tohto narodenia Ježiša na zemi. Predstavitelia „kresťanských“ cirkví vidia ako hlavný dôvod  Ježišovho narodenia to,že za nás ľudí mal zomrieť na kríži,aby nás tým vykúpil,teda zbavil hriechov. No a to je veľký omyl,ktorý cirkev šíri a preto slávenie sviatku narodenia Ježiša v tomto kontexte sa mi hnusí.

Ježiš nechcel zomrieť na kríži,jeho úlohov bolo priniesť nám slovo Božie,aby sme sa podľa neho naučili žiť a tým plniť božiu vôľu. Poviete možno,že je to logickejšie vysvetlenie účelu pobytu Ježiša na zemi. A ak tak myslíte máte pravdu,ale naši cirkevní predstaviteľia túto pravdu nechcu prijať,lebo im je nepohodlná. A táto pravda nie je len mojim presvedčením,ale potvrdenie tejto pravdy a aj ďalších právd o ktorých nepíšem som dostal aj v diele od autora: ABD-RU-SHIN : Posolstvo grálu-vo svetle pravdy.

Poviete si možno ,že : no nejaký pisálek,ktorých sú miliony. Ale nie je tomu tak. Autor tohto diela sa predstavuje ako: Duch Pravdy,ktorý nám bol zasľúbený aj Ježišom a je o tom zmienka aj v evanjeliu Jánovom v kapitole č. 14 a 16. Cirkev samozrejme toto dielo neuznáva,vraj autor je falošný prorok,ale znova nie je tomu tak.Aké máme dôkazy? No najmä jeden ten najspoľahlivejší a taký ktorý nemožno spochybniť,ten však už  musí rozpoznať každý sám pri čítaní tohto diela v hľadaní pravdy,ku ktorej nás nabádal aj Ježiš : kto hľadá nájde (Biblia-Matúš 7-8, Lukáš 11-20). A keď sme pri Bibli podľa mňa o tom jasne hovoril aj Ježiš a tento text je v zachovalom stave uvedený aj v Bibli ,konkrétne najmä v podobenstve o vinohradníkoch( Matúš v  kapitole 21, Marek v kapitole 12, Lukáš v kapitole 20).

A mám jeden problém,na ktorého riešenie je potrebné čím viac ľudí a možnosti: cirkev o tomto diele nechce v kostoloch hovoriť a tak ľudia,čo sú tie „poslušné ovečky“ niekedy zahrabané v starostiach každodenného života nemajú čas pracne hľadať pravdu a tak veria všetkému čo im ich cirkevní vodcovia povedia. Preto ak Vy tu PRAVDU v tomto diele spoznáte,je už na Vás aké možnosti ďalšieho rozšírenia z Vašej strany podniknete.Máte ich asi dosť a keď ich využijete ,urobíte veľa pre svojich blízkych ale aj pre seba.

Ivan
absolutnapravda.sk

Spustiť vysielanie:

www.nonstopradio.sk
WEB prehrávačSpustiť cez WinAmpSpustiť cez Windows MediaSpustiť cez RealPlayer